Sản phẩm

Đầu phun chữa cháy

Hệ số K: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6), 115 (8,0)

Tính nhạy cảm của nhiệt độ: 5mm Cam Bulb

Đường kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT

Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C, 182 ° C

Bề mặt: Đồng thau, Chrome, Trắng và Đen

Danh mục:

Mô tả

Đầu phun Sprinkler | Đầu phun chữa cháy | Đầu thủy ngân chữa cháy

Đầu phun sprinkler được nhập khẩu trực tiếp chính hãng, đầu phun chữa cháy được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn trong PCCC. Với nhiều tùy chọn cho việc sử dụng các khu vực khác nhau, đầu phun sprinkler dạng thủy ngân có bóng thủy tinh 5mm và bộ giải quyết giúp chống lại sức nóng mạnh mẽ hơn.

Trên thị trường, đầu phun sprinkler được phân loại ra làm 3 loại cơ bản: đầu phun sprinkler dạng thường, đầu phun sprinkler dạng thủy ngân và đầu phun sprinkler dạng thủy ngân khô.

MK là NPP đầy đủ các loại đầu phun sprinker, đầu phun chữa cháy, đầu phun cứu hỏa: đầu phun sprinkler quay ngang; đầu phun sprinkler hướng xuống; đầu phun sprinkler quay xuống; đầu phun sprinkler hướng lên; đầu phun sprinkler quay lên; đầu phun sprinkler âm trần; đầu phun âm trần; đầu thủy ngân chữa cháy…

Lĩnh vực ứng dụng của đầu phun chữa cháy sprinkler

 • Khối văn phòng
 • Nhà ở và nhà ở
 • Nhà máy
 • Thư viện
 • Khu vực nguy hiểm thấp và trung bình

A. Đầu phun chữa cháy sprinkler loại phản ứng tiêu chuẩn

1. Đầu phun Sprinkler quay lên

Đầu phun sprinkler hướng lên dạng thủy ngân Đầu phun sprinkler quay lên dạng thường
 • Hệ số K: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6), 115 (8,0)
 • Tính nhạy cảm của nhiệt độ: 5mm Cam Bulb
 • Đường kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT
 • Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C, 182 ° C
 • Bề mặt: Đồng thau, Chrome, Trắng và Đen
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp, trung bình và cao
 • Kiểu lắp: Song Song với mái nhà hoặc sàn
 • Phê duyệt: FM, UL, ULC, VdS, CE

2. Đầu phun Sprinkler quay xuống

Đầu phun sprinkler hướng xuống dạng thủy ngân Đầu phun sprinkler quay xuống dạng thường
 • Hệ số K: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6), 115 (8,0)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: 5mm Cam Bulb
 • Đường kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT
 • Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C, 182 ° C
 • Bề mặt: Đồng thau, Chrome, Trắng và Đen
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp, trung bình và cao
 • Kiểu lắp: Song Song với mái nhà hoặc sàn
 • Phê duyệt: FM, UL, ULC, VdS, CE

3. Đầu phun Sprinkler âm trần

 • Hệ số K: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6), 115 (8,0)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: 5mm Cam Bulb
 • Đường kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT
 • Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C, 182 ° C
 • Bề mặt: Đồng thau, Chrome, Trắng và Đen
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp, trung bình và cao
 • Lắp ráp loại: song song với mái nhà
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

4. Đầu phun Sprinkler quay xuống loại Flush Type

 • Hệ số K: 80 (5.6)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: Solder-SR
 • Đường kính kết nối: ½ ”NPT
 • Nhiệt độ: 74 ° C, 104 ° C
 • Bề mặt: mạ crôm và trắng
 • Áp lực lớp: 175psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp
 • Kiểu lắp: Song Song với sàn
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

5. Đầu phun Sprinkler quay ngang

 • Hệ số K: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6), 115 (8,0)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: 5mm Cam Bulb
 • Đường kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT
 • Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C, 182 ° C
 • Bề mặt: Đồng thau, Chrome, trắng
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp, trung bình và cao
 • Kiểu lắp: song song với mái nhà
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

B. Đầu phun chữa cháy sprinkler dạng phản ứng nhanh

1. Đầu phun chữa cháy Sprinkler hướng lên

 • K-Factor: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6), 115 (8,0)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: 3mm Cam Bulb / hàn
 • Đường kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT
 • Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C,
 • Bề mặt: Đồng thau, Chrome, Trắng và Đen
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp, trung bình và cao
 • Kiểu lắp: Song Song với mái nhà và sàn
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

2. Đầu phun chữa cháy sprinkler hướng xuống

 • Hệ số K: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6), 115 (8,0)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: 3mm Cam Bulb / hàn
 • Đường kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT
 • Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C,
 • Bề mặt: Đồng thau, Chrome, Trắng và Đen
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp, trung bình và cao
 • Kiểu lắp: Song Song với mái nhà và sàn
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

3. Đầu phun chữa cháy Sprinkler âm trần

 • Hệ số K: 40.3 (2.8), 57 (4.2), 80 (5.6), 115 (8.0), 160 (11.2)
 • Bóng đèn: 3mm thủy tinh / hàn
 • Đường kính kết nối: ½ ”NPT – ¾” NPT
 • Nhiệt độ: 68 ° C, 74 ° C, 93 ° C, 96 ° C
 • Bề mặt: Đồng thau
 • Màu phủ: đồng thau, mạ crôm, trắng và đen
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp và trung bình
 • Kiểu lắp: song song với mái nhà
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

4. Đầu phun chữa cháy Sprinkler hướng xuống loại Flush Type

 • Hệ số K: 80 (5.6)
 • Nhiệt độ: Hàn-QR
 • Đường kính kết nối: ½ ”NPT
 • Nhiệt độ: 74 ° C
 • Bề mặt: mạ crôm, trắng
 • Áp lực: 175psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp
 • Kiểu lắp: song song với mái nhà
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

5. Đầu phun chữa cháy Sprinkler âm trần

 • Hệ số K: 40,3 (2,8), 57 (4,2), 80 (5,6)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: 3mm Cam Bulb / hàn
 • Đường kính kết nối: ½ ”NPT
 • Nhiệt độ: 57 ° C, 68 ° C, 79 ° C, 93 ° C, 141 ° C
 • Bề mặt: Đồng thau, mạ crôm, trắng và đen
 • Áp lực lớp: 175 ~ 250psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp, trung bình và cao
 • Kiểu phun: Dọc và nằm ngang
 • Tiêu chuẩn: FM, UL, ULC, VdS, CE

6. Đầu phun chữa cháy Sprinkler quay ngang dạng âm tường

 • Hệ số K: 80 (5.6)
 • Tính nhạy cảm với nhiệt độ: Hàn
 • Đường kính kết nối: ½ ”NPT
 • Nhiệt độ: 74 ° C, 104 ° C
 • Bề mặt: Đồng thau
 • Phủ màu: đồng thau, mạ crôm và trắng, đen
 • Áp lực lớp: 175psi
 • Lớp nguy hiểm: Nguy hiểm thấp
 • Kiểu phun: Dọc
 • Tiêu chuẩn: UL, ULC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu phun chữa cháy”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *